VERGUNNINGEN


Voor het realiseren en plaatsen van een tijdelijke unit en/of (semi-permanent) gebouw is meestal een omgevingsvergunning vereist.  De wet "Wabo" (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) schrijft dit voor. Alleen bouwketen en containers welke zijn gesitueerd op en/of in de nabijheid van een bouwplaats zijn hierin vergunningsvrij.

In een aantal overige gevallen kunt u ook vergunningsvrij bouwen. Dit verschilt enigzins per gemeente en kunt u het beste navragen bij u gemeente of digitaal toetsen op de overheidssites (VROM):

-    www.omgevingsloket.nl
-    
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgevingOmgevingsvergunning voor tijdelijk bouwwerk / units


Voor tijdelijke bouwwerken gelden ander normen dan voor permanente bouwwerken, waardoor de realisatie van een bouwwerk vaak veel sneller en goedkoper is te realiseren.


Kenmerken tijdelijke omgevingsvergunning voor een tijdelijke bouwwerk:

-   omgevingsvergunning voor een tijdelijk bouwwerk is max. 15 jaar geldig. (vermits het binnen het bestemmingsplan past) 
-   mogelijkheid tot afwijking van het bestemingsplan voor een periode van max. 10 jaar.
-   verlengen van deze omgevingsvergunning is mogelijk, vermits de noodzaak kan worden beargumenteerd.
-   de vergunningsaanvraagprocedure is doorgaans ca. 6 - 8 werkweken.
-   geen toesting welstandcommissie noodzakelijk
-   geen EPC berekeningen benodigd.
-   vele malen goedkoper in bouw- en legeskosten. 


Bouwbesluit

Elk bouwwerk, tijdelijk bouwwerk (dus ook units etc.) dienen te voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Alle units en modulair gebouwen van WEMA zijn volgens dit bouwbesluit, rubriek tijdelijke bouw, ontworpen en opgebouwd / gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bouwbesluitonline.nl


HEEFT U NOG VRAGEN ?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs:       BEL:  020 - 480 2929