Modulair bouwen = Duurzaam bouwen

Het samenwerken aan een betere leef- en werkomgeving, voor nu én voor later. Dat is onze visie.

De keuze voor modulair bouwen d.m.v. unitbouw is zonder twijfel één van de meest economische en duurzame keuze. Onze units en modules zijn namelijk altijd herbruikbaar en herinzetbaar, van bijvoorbeeld een kantoorgebouw naar een schoolgebouw op een locatie die uw wenst. En dit met een levensduur van 25 jaar of langer. Hoe duurzaam is dat,,,!

Voor nu en later,,, ons MVO

Het samenwerken aan een betere leef- en werkomgeving, voor nu én voor later. Dat is onze visie. Met dit uitgangspunt zien wij MVO als een proces zonder eindbestemming. Voor WEMA betekent dit dat continu gezocht wordt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven, met een optimale balans voor mens, milieu en de maatschappij. Nu en in de toekomst, met als resultaat, blijvende kwaliteit voor iedereen.

OK_Stock_Alinea_01.jpg

Duurzaam bouwen

De keuze voor modulair bouwen d.m.v. unitbouw is zonder twijfel één van de meest economische en duurzame keuze. Onze units en modules zijn namelijk altijd herbruikbaar en herinzetbaar, van bijvoorbeeld een kantoorgebouw naar een schoolgebouw op een locatie die uw wenst. En dit met een levensduur van 25 jaar of langer.

= Modulair Bouwen

Door herbruik van onze units en modules kunnen wij afval- stromen en materialen tot een minimum beperken. Op die wijze is de noodzaak aan vervanging en recycling minder en dus milieuvriendelijker. Een visie waarbij wij waarde willen creëren op economisch en ecologisch gebied. Vandaar dat onze slogan is : Economisch in Tijdelijke Ruimte.

OK_B2_Modulair Schoolgebouw_Alinea_02.jpg

Denken in oplossingen

We bereiken het beste resultaat door samen met onze klant en onze partners na te denken over oplossingen. Dat ervaren we steeds opnieuw. Daarbij zijn we kritisch en betrokken. We kunnen complexe behoeften en criteria goed vertalen in concrete innovatieve oplossingen. We zijn trots op de resultaten die we voor onze klanten bewerkstelligen. We zijn van traditie nuchter en door onze daadkrachtige enthousiaste aanpak krijgen we de zaken voor elkaar. Daar laten we ons graag op aanspreken.

Onze mensen, onze partners

Onze mensen en partners zijn de belangrijkste succesfactor van onze organisatie. We willen dat ze vitaal, gemotiveerd en gezond blijven en dat ze veilig kunnen werken. We geven ze de ruimte om te creëren en te innoveren. We investeren in integraal werken, in onze mensen, in kennis en langdurige samenwerking. Dat vinden wij belangrijk. Langdurige samenwerking vraagt om vertrouwen en transparantie.

OK_Stock_Alinea_03.jpg
Alinea_435x225px.jpg_1.jpg

Innovatie

WEMA werkt in innovatieve samenwerkingsvormen en met uiteenlopende partners aan concrete oplossingen. Die zijn beter dan de oplossingen die we afzonderlijk kunnen bereiken. Zo dragen we bij aan een lagere belasting van ruimte, grondstoffen en energie, een kleinere CO2-voetafdruk, betere kwaliteit, lagere levenscycluskosten, minder faalkosten, innovatie en kennisborging. Zo profiteren we van elkaars deskundigheid en werken we aan een werkelijk duurzame onderneming